Kontraindikationer

 Möjliga kontraindikationer för atlasbehandling (ta kontakt för närmare information):

 • Allvarlig osteoporos (benskörhet)
  Atlaskotan är inte porös utan består till största delen av kompakt ben som inte påverkas av Osteoporos. Men om du har svår Osteoporos vill vi att du först kontaktar oss, samt i vissa fall tillfrågar din läkare innan vi kan behandla dig.
 • Kort tid efter pisksnärtskada (whiplash).
  Om du råkat ut för en pisksnärt/whiplash för mindre än två månader sedan kan det fortfarande finnas sprickor i benstomme, blödningar eller brustna ligament. Vänta då tills efter två månader (ibland kortare, ibland längre) eller prata med din läkare först innan vi kan behandla dig. Kom gärna på en separat undersökning först så har vi möjlighet att bedöma om och när en behandling är möjlig.
 • Trasiga eller instabila ledband (ligement) mellan axis och atlas.
  Om dina ledband mellan axis och atlaskotan är skadade efter en kraftig olycka finns risk att du har en instabilitet i översta nackleden vilket gör att resultatet av eventuella kroppsterapeutiska behandlingar endast blir kortvariga. Många har blivit bättre, men det kan kräva flertalet behandlingar.
 • Steloperation av axis/tappkotan och atlaskotan.
  Vid steloperation/fixering mellan skallen (c0), atlas (c1) och axtis(cs2) kan man inte genomgå vår Atlasbehandling. När det gäller steloperationer av andra delar av ryggraden är det i dock möjligt att behandla.
 • Chiari Malformation (Arnold Chiara Syndrom)
  Vi behandlar inte vid detta tillstånd. 
 • Graviditet
  Grundregeln är att gravid inte behandlas. Men du kan undersökas.
 • Svåra inflammationer
  Vid svåra sjukdomstillstånd med inflammationer behandlar vi inte.
  Vid reumatism i halskotpelaren behandlar vi inte.
 • Vid behandling med blodförtunnande medicin
  Om Waran, Warfarin, eller likande används mot trombos eller hjärtrytmstörning kontakta oss i förväg för konsultation.
  Vid konstaterat artärbråck (aneurysm) utförs ingen behandling. 
 • Kraftiga förändringar i halskotorna
  Ovanligt kraftig artros beläggning exempelvis mellan halskotorna gör att vi normalt inte behandlar. I undantagsfall kan detta ske i samråd med läkare.
 • Cancer, Skelettmetastaser 
  Vi behandlar inte vid dessa tillstånd.

Kontakta oss eller kom på separat undersökning först.

Kontakta oss om du har frågor.

Vid alla dessa tillstånd är det i princip möjligt med en separat undersökning.