Kommentarer till artikel i Expressen den 4 april 2014

Den 4 april publicerade Expressen en artikel med rubriken "Huvudet är på fel ställe" efter ett besök på en av Atlaskotans kliniker. I anslutning till artikeln intervjuas även Tomas Timander som är smärtläkare och specialist på rygg- och nackbesvär. 

Artikeln är en i en serie av artiklar där reportern Anna Bäsén säger sig kritiskt granska alternativa metoder och avslöja bluffmetoder. 

Vi vill här besvara några av de påståenden som Expressen samt läkaren ger eftersom vi inte gavs den möjligheten innan artikeln publicerades. Vi är förövrigt mycket kritiska till Expressens tillvägagångssätt vilken redovisas längre fram.  

Anna skriver först att hon är fullt frisk men besöker ändå kliniken för en behandling. Sedan sätter hon rubriken i tidningen, "Effekten av massörens behandling: ingen alls". Hur skulle behandlingen kunna ge någon effekt om hon inte hade några besvär? Vilken bluff avslöjar detta? Faktum är dock att hon påvisade en klar och tydlig förbättring vad gäller kroppshållningen efter behandlingen samt fick även en förbättrad rörlighet i nacken. Detta finns dokumenterat på bild. 

Expressen påstår i artikeln att terapeuten säger: "Dina symtom kommer att bli lindrigare eller du kan bli av med dem helt". Vi påstår normalt aldrig att några symptom kommer att lindras och har svårt att tro att vår terapeut sagt så. Vi brukar dock ofta berätta om att andra kunder i många fall upplevt att besvär med nacke, rygg, huvudvärk, yrsel, tinnitus i många fall minskat och i vissa fall försvunnit helt.

När Anna visar läkaren hur vår behandling går till så visar hon ett avsnitt där terapeuten håller fingrarna på hennes ena halsmuskel. Hon framställer att detta är momentet där vi balanserar atlaskotan eller som vi även säger åtgärdar funktionsstörningen i översta nackleden. Men det hon visar upp är endast ett litet moment före eller efter själva balanseringen. Den viktigast delen i vår behandling handlar om när vi masserar och stretchar nackrosettens muskler med hjälp av våra speciella vibrationsstavar. Vi förstår att dr Timander blir förundrad om detta är vad han fick se av behandlingen. 

I intervjun med dr Tomas Timander säger han sedan bland annat:

– Det är sorgligt att man lockar in patienter med kroniska smärtor till en sån här behandling, för de är desperata. 
- Den som är sjuk, särskilt den som har smärtor, är beredd att testa precis allt och betala stora pengar i hopp om att bli bättre. Även om det inte finns några vetenskapliga belägg för metoden.

Dr Timander är även kritisk till atlasbehandlingen och har träffat flera besvikna patienter.

- Flertalet har inte upplevt någon långsiktig effekt av det.

Det är så typiskt att en kritisk läkare påstår att dem som väljer alternativa metoder oftast är sjuka och desperata samt villiga att betala stora pengar för vad som helst i hopp om att bli bättre. Kanske finns det personer som är sjuka i cancer eller andra allvarliga diagnoser som är beredda att pröva vad som helst i sin iver att greppa det sista halmstrået men dessa personer möter inte vi.

Att sjuka och desperata personer skulle utgöra våra kunder kan inte vara mer fel. Några behandlingar för allvarligt sjuka personer erbjuder vi inte. De flesta av våra kunder är istället normalfriska personer utan sjukdomsdiagnoser men som har en eller flera smärtbesvär som de haft under en längre period. Det kan handla om nackbesvär, ryggproblem, huvudvärk, yrsel eller tinnitus. De flesta har innan de kommer till oss sökt hjälp inom sjukvården utan att ha fått någon hjälp eller lindring. Det har för vissa gjorts undersökningar som säger att de är friska men ändå har de kvar sina besvär.

De flesta av våra kunder är för övrigt relativt medvetna och pålästa personer och många är vana att pröva alternativa lösningar vilket inte borde ses som något konstigt idag. Man är oftast införstådd med att vår metod saknar vetenskapliga studier och upplyses även om att vi inte kan lämna några garantier för att eventuella besvär ska minska om de frågar om detta. (Läkare kan inte heller lämna några garantier att någon ska bli bättre).  Många har dessutom en vän eller bekant som varit på behandling och upplevt att deras besvär minskat.

Vi tycker att det är oförskämt och okunnigt att så lättvindigt att kalla våra kunder för sjuka, desperata och okritiska.

Att dr Timander har träffat flera besvikna patienter som prövat vår behandling är inte konstigt. De patienter som Tomas träffar är som vi förstått, ofta personer med allvarliga skador. De är såklart extra svåra att hjälpa, även för oss. Men vi har faktiskt också kunder som i sin tur har besökt dr Timander och sedan kommit till oss för att de inte blivit hjälpta av hans vård. Betyder det att alla hans behandlingar är verkningslösa eller vilken slutsats ska vi dra av det?

 

Angående så kallad förskjutning av atlaskotan

Tomas Timander säger bland annat:

"Att ha atlaskotan ur läge på riktigt är ett väldigt allvarligt tillstånd som kräver akut vård."
"Att flytta på atlaskotan, som terapeuten hävdar att han gör, är inte trovärdigt, tycker Tomas Timander. Det krävs stora krafter för att ens rubba den."

Att prata om förskjutning eller sub-luxation är något som manuella terapeuter har gjort i generationer och anser vi inte vara något konstigt. (Även om det inte kunnat verifieras med modern bilddiagnostik).

Det vi kallar för förskjutning av atlaskotan ska dock inte sammanblandas med  kotförskjutning i atlanto-occipitalleden efter ett trauma vilket som sagt kräver akut vård. Det ska heller inte förväxlas med begreppet strukturell kotglidning, som benämns Spondylolisthes (även Spondylolistes). Detta förekommer oftast i ländryggens mellan kotorna L4 och L5 eller mellan L5 och sacrum (korsbenet).

Vår behandling har istället som mål att åtgärda dysfunktioner/funktionsstörningar i översta nackleden där skallen vilar mot atlaskotan (den översta nackkotan) samt där atlaskotan roterar runt sin egen axel gentemot axis (tappkotan, den andra nackkotan).

Den viktigaste rörelsen i atlanto-occipital leden är extension/flexion, en nickningsrörelse. Men det kan även ske en ca 5 graders sidoböjning och ca 5 graders rotation i båda riktningar. Denna rotation sker dock först efter att full rotations skett i segmentet mellan atlas och axis där den störste rotationen av huvudet sker (över 50%).

När vi pratar om förskjutning i sidled eller rotation så åsyftar det en störning i det nämnda ledsegmentet som gör att huvudet kan hamna lite på sned samt att rotationen blir störd. Vi har sedan utvecklat ett sätt att bedöma denna störning genom att palpera muskulaturen (men även känna atlaskotans utskott i förhållande till processus mastoideus).

Manuella terapeuter som Kiropraktorer eller Osteopater har länge bedömt fasettledssyndrom efter en biomekanisk förklaringsmodell. De har inriktad behandlingen på en sub-luxation och har ofta använt tekniker som är HVLT-baserade (High Velocity-Low amplitude Thrust, den metod som många kallar kotknäckning och kan beskrivas som ett hastigt ryck).

Även om denna den biomekaniska modellen inte alltid går att verifiera med modern bilddiagnostik så anser vi att den är väldigt användbar som referens när man ska bedöma eventuella störningar i översta nackleden. 

 

Angående vår behandling

Istället för HVLT-tekniken som varit så dominerande så erbjuder ATLANTOtec-metoden en skonsam behandling som lägger stor vikt på att behandla mjukdelarna. Vid behandlingen appliceras tryck med våra så kallade ATLANTOvibbar med vibrationer på exakt definierade punkter i nackmuskulaturen. Vi tror att denna typ av teknik med progressiv kraft är mer effektiv än tekniker med hastiga enstaka knyck. Metoden verkar även i de flesta fall som vi långsiktigt kunnat följa upp ge ett bestående resultat.

Målet med behandlingen är bland annat att återställa ledrörlighet, muskeltonus, förbättra blodcirkulation och återställa normal information in till det centrala nervsystemet (genom att påverka proprioception och nociception). 

Expressen påstår för övrigt felaktigt att "vibratorerna alstrar Atlantovibbar".  Atlantovibbar är faktiskt namnet på de maskiner som vi använder vid behandlingen. Vi kallar dem vibrationsstavar för att de vibrerar i olika frekvenser.

 

Angående vetenskapliga bevis/evidens

Även om vi inte kan presentera vetenskapliga studier baserade på vår behandling så är det inte samma sak som att vår metod är verkningslös.  

Vad vi presenterar på vår hemsida är vanliga besvär som kunder upplevt minska eller helt försvinna efter en behandling. Detta bygger på noggrann dokumentering av upplevda besvär före och efter behandlingen. Se även kunduppföljning.

Vi påstår inte att vi kan bota sjukdomar eller att vi kan garantera att någons eventuella besvär minskar efter en behandling. Vi försöker dock ange möjliga förklaringar till varför kunder kan uppleva att besvär som huvudvärk, yrsel och tinnitus minskar efter en behandling med vår metod. Men vi skriver också att besvären kan ha flera olika orsaker.

  

Angående Expressens metoder

Sättet som Expressen via Anna Bäsen bedrivit journalistik är under all kritik.

Att besöka vår klinik under falskt namn och uppge påhittade symptom och sedan be om att bli undersökt med det uppenbara målet att sätta dit någon borgar inte för en rättvis bild.

Hennes uppföljande besök bestod av sedan av ett oanmält besök där hon rusar in med mikrofon i högsta hugg samt en kameraman i släptåg.

Hur många personer klarar av att ge ett korrekt och väl avvägt svar till en reporter under dessa omständigheter. Vi tycker att vår terapeut klarade av att ge relativt bra svar ändå. Men vi fick ingen möjlighet att besvara de påståenden som läkaren gav. Om vi fått det så hade flera missförstånd kunnat rätas ut.

Att prata om förskjutning eller sub-luxation är som sagt något som manuella terapeuter har gjort i generationer anser vi inte vara något konstigt. Att detta sammanblandas med akut traumatisk skada i atlanto-occipitalleden och sedan blåses upp som en bluff är fruktansvärt oseriöst.

Konsekvenserna det får för vår terapeut att vara uthängd med namn och bild i en kvällstidning har ingen proportion mot den skada den eventuella bluff som hon försöker avslöja skulle kunna ge. Det handlar ju inte om att vi utger oss kunna bota allvarliga sjukdomar, vi erbjuder en ny form av manuell terapi som i bästa fall kan hjälpa många med långvarig värk eller andra nackrelaterade problem och i sämsta fall inte ger någon förbättring alls (förutom att atlaskotan/nacken är balanserad) om problem visas sig ha andra orsaker. En behandling som för tre besök (undersökning, nybesök och återbesök) kostar lika mycket som en rotlagning hos tandläkaren. Är detta så orimligt dyrt?

Om det finns alternativterapeuter vars verksamhet behöver granskas så bör det göras med metoder där man får en ärlig chans att rätta till eventuella missförstånd innan en artikel publiceras.

Anna Bäsén skapar genom sitt tillvägagångssätt och sina onyanserade artiklar rädsla kring alternativmedicin. Detta är mycket olyckligt då alternativa metoder är ett viktigt komplement till sjukvården som inte har lösningarna på alla besvär. 

 

Vi är inte de enda som kritiserar Anna Bäsén för hennes metoder, se nedan:

http://newsvoice.se/2014/04/02/ingrid-franzon-det-ar-synd-om-dig-anna-basen/

http://annikadahlqvist.com/2012/09/24/har-anna-basen-borjat-forsta/

http://aretsforvillare.nu/tag/anna-basen/

http://massmediaexpo.wordpress.com/2012/06/19/anna-basen-och-pressetiken-del-i/

http://newsvoice.se/2014/04/04/robban-andersson-och-anna-basen-expressens-smygfotograf-och-krokodiljournalist/