Det är relativt vanligt med värk, domningar eller stickningar i armar, händer eller fingrarna. En del känner av detta extra mycket under natten eller på morgonen.

Domningar i armar och händer

Kan dessa besvär bero på eller förvärras vid en funktionsstörning i översta nackleden? Vår behandling med ATLANTOtec® metoden har som mål att åtgärda störningar i översta nackleden. Många av våra kunder har upplevt att besvär med värk, domningar eller stickningar i armar eller händer har minskat eller helt försvunnit efter behandlingen. 

Boka behandling nu! 

BOKA DIREKT!


 

Hur kan behandlingen minska besvär i armar, händer och fingrar?

Besvär i armar och händer

Vid uppföljningar efter behandlingen har många personer uppgivit att deras besvär i armar, händer eller fingrar minskat eller helt försvunnit efter en behandling med ATLANTOtec-metoden. När det gäller specifikt armbågsbesvär så uppgav hela 69% att de upplevt minskning av sina besvär. 

Värk, domningar och stickningar i armar, händer och fingrarna kan ha flera orsaker. Degenerativa förändringar (förslitningar) eller buktande diskar (diskbråck) kan var en orsak. En annan orsak kan vara muskulära triggerpunkter som ger strålande smärta ut i armarna. Ibland ställs diagnoser som tennisarmbåge (lateral epikondylit), golfarmbåge (medial epikondylit) eller karpaltunnelsyndrom. Det handlar om nerver som är inklämda och skapar besvär. Ett annat begrepp som kan förklara smärta och domningar i armen är Thoracic Outlet Syndrome (toraxapertursyndrom) som handlar om förträngning av blodkärl och nerver i övre bröstkorgsöppningen. Flera av dessa besvär behandlas av en massör eller sjukgymnast och i vissa fall kirurgiskt. Ibland kan det hjälpa med stretching av vissa muskler i nacke, hals och bröst.

Vad kan förklaringen till de upplevda förbättringarna - gällande värk, domningar och stickningar i armar och händer - efter vår behandling då vara? 

Vi tror att en förklaring handlar om att de flesta får en mer upprätt och balanserad kroppshållning. När man får en bättre hållning så får man även mindre felställningar i axlar, skuldror och armar. Det bidrar sannolikt även till en sänkning av spänningsnivån i vissa muskler i hals- och nackregionen. Muskler som om de är spända kan orsaka tryck på nerver och blodkärl som kan vara inblandade vid besvär med smärta och domningar i armar, händer och fingrar.

BOKA DIREKT!

BOKA DIREKT!Ring för info & bokning!

010 330 00 88

Atlaskotan firar 10 årsjubileum

DELBETALNING

Vill du dela upp din betalning?

Läs mer

Kort om oss

Atlaskotan är ett koncept för behandling baserad på den innovativa Atlantomed-metoden med samlade erfarenheter från över 200.000 behandlade klienter i Europa.

Sedan starten i april 2008 har våra mottagningar behandlat ca 20.000 personer i Sverige.  

Vi samarbetar med