Optimalt så bör skallens position vara balanserad ovanpå kotpelaren. Men det är inte ovanligt att personer har huvudet, som väger 5-6 kg, framskjutet upp till ca 7-8 cm framför sina axlar. Det som händer då är att trycket på halsryggen och dess strukturer ökar. 

GamnackeFramskjutet huvud eller sk gamnacke kan vara orsaken till både muskelspänningar, huvudvärk, nackbesvär, käkproblem, värk i axlar och skuldror. Framskjutet huvud kan i vissa fall även leda till diskbråck, artros och inklämda nerver. 

De flesta försök att korrigera hållning brukar vara riktade mot rygg, axlar och bäcken. Men då kroppen följer huvudet så borde det vara mer korrekt att börja med att försöka återställa huvudet till en mer optimal position.

ATLANTOtec®metoden har som mål att åtgärda funktionsstörningar i övre nackleden där skallen vilar mot atlaskotan. De flesta som genomgår behandlingen rätar upp både huvudet och uppvisar en bättre total kroppshållning efter behandlingen. 

Boka behandling nu! 

BOKA DIREKT!


Hur kan behandlingen bidra till mindre framskjutet huvud/gamnacke?

Som vi beskrivit på andra ställen på denna hemsida så dokumenterar vi kroppshållningen både före och efter behandlingen med ATLANTOtec-metoden där målet är att balansera atlaskotan. Vid denna dokumentation har vi sett att många som haft huvudet och hakan i en framskjuten position fått en mer upprätt hållning av huvudet efter behandlingen. 

Vad kan förklaringen till dessa förändringar vara? Framskjutet huvud kan ha flera orsaker. Det finns sannolikt ärftliga faktorer. Det finns även dem med sjukliga tillstånd som exempelvis Osteoporos. Korta nack- och halsmuskler kan bidra till att huvudet skjuts framåt. Felaktig sovställning eller långvarigt arbete framför exempelvis dator kan också påverka detta tillstånd. Vi tror att en viktig bidragande orsak till framskjutet huvud kan vara en störning i översta nackleden där skallen leder mot atlaskotan. Om atlaskotan blir förskjuten i förhållande till skallbasen påverkas musklerna i den sk nackrosetten och sätts under konstant spänning. Korta och spända muskler i nackrosetten kan sannolikt i sig vara en stor bidragande orsak till framskjutet huvud/gamnacke.

Enligt Rene Cailliet, Medicine Doktor och fd chef för avdelningen för fysikalisk medicin och rehabilitering vid University of Southern California, så kan framskjutet huvud:

  • genom hävstångseffekt öka trycket på halsryggen med upp till ca 12 kg.
  • minska lungkapaciteten med 30%. Främst pga av att en minskad lordos i halsryggen blockerar infrahyoid muskeln och främre scalenes muskeln som ska lyfta översta revbenet vid andning.
  • störa hela magtarmkanalen (framför allt tjocktarmen) vilket resulterar i trög tarm.

Han säger också att man först bör starta med att korrigera huvudets hållning eftersom det påverkar resten av kroppens position.

Upper Cross SyndromeEtt annat begrepp som används för att beskriva problemet med felaktig hållning eller dysfunktion i halsrygg och bröstryggen är Upper Cross Syndrom (definierat av den legendariska biomedicinska forskaren Vladimir Janda). Vid Upper Cross Syndrome är följande muskler förkortade eller spända: övre trapezius, levator scapula, sternocleidomastoideus, och pectoralis. De djupa cervikala flexorerna, lägre trapezius och serratus anterior är istället svaga eller förlängda. 

Janda menar att Upper Crossed syndrome kan skapa degenerativa förändringar (t ex artros) och smärta som huvudvärk, dysfunktion i revbenen, käkproblem/TMJ och lordos (kutrygg) och att det tar tid och en samlad insats för att åtgärda denna obalans.

Att minska problem med framskjutet huvud/gamnacke är i vissa fall möjligt med stretching av de förkortade musklerna och uppbyggande träning av de svaga musklerna men kan som sagt ta lång tid.

En behandling med ATLANTOtec-metoden har målet att åtgärda störningar i översta nackleden mellan huvudet och atlaskotan. För att göra detta måste vi under behandlingen först få musklerna i nackrosetten att slappna av. Resultatet har ofta visat sig bli ett mindre framskjutet huvud och en mer upprätt hållning. Vid många av dessa fall har även flera följdproblem som kan förknippas med den sämre hållningen minskat eller försvunnit. 

BOKA DIREKT!Ring för info & bokning!

010 330 00 88

Atlaskotan firar 10 årsjubileum

DELBETALNING

Vill du dela upp din betalning?

Läs mer

Kort om oss

Atlaskotan är ett koncept för behandling baserad på den innovativa Atlantomed-metoden med samlade erfarenheter från över 200.000 behandlade klienter i Europa.

Sedan starten i april 2008 har våra mottagningar behandlat ca 20.000 personer i Sverige.  

Vi samarbetar med