Vi på Atlaskotan möter många personer med kronisk värk. Det kan vara långvariga nackbesvär, ryggproblem eller huvudvärk. Vissa har även fått diagnosen Fibromyalgi med besvär av karaktären kronisk värk i muskler och vävnader på många ställen i kroppen (främst i nacke, axlar, armar och händer samt nedre delen av ryggen) ofta i kombination med kronisk trötthet och inte sällan mag/tarmbesvär.

Vid fastställande av diagnosen Fibromyalgi kontrolleras bland annat om vissa specifika punkter (nio par triggerpunkter) på kroppen är extra ömma vid tryck. 

 

Kan en behandling med ATLANTOtec-metoden hjälpa?

Flera av de symptom som kan sägas tillhöra Fibromyalgi stämmer även in på flera av de besvär som kunder uppgivit har lindrats efter en Atlasbehandling baserad på ATLANTOtec-metoden. Läs mer om vanliga besvär som många upplevt minska efter behandling. Se även symptom vid Fibromyalgi.

Det vi också lagt märke till är att många, men långt ifrån alla, som vi behandlat som haft diagnosen Fibromyalgi har varit med om någon form av ”whiplash-liknande” trauma en period på ett par månader upp till några år innan besvären relaterade till Fibromyalgi debuterat.

Smärta i nacke och axlar vid fibromyalgiFibromyalgi startar ofta som en lokal smärta i nacke, skulderparti eller rygg för att därefter sprida sig. Smärtan verkar delvis kunna uppstå som följd av trauma eller stress. I Whiplashkommissionens slutrapport beskrivs hur man efter en nackskada kan få ”smärtspridning”.

Vi på Atlaskotan har behandlat många personer med diagnosen Fibromyalgi som upplevt att flera av deras besvär minskat efter behandlingen. Här bör dock påpekas att vi inte behandlar syndromet Fibromyalgi eller dess symptom utan målet med vår Atlasbehandling är alltid att åtgärda störningar i översta nackleden.

Själva behandlingen med massage på rygg och nacke kan ibland vara smärtsam för vissa personer med fibromyalgi. Ett av smärtområdena brukar vara området runt översta nackleden där vi masserar relativt intensivt. Men de flesta brukar ändå klara av massagemomenten bra. Om det är smärtsamt anpassar vi dessutom behandlingen något och har nästan alltid kunnat genomföra behandlingen så som det är tänkt.

Precis som många personer med whiplashskador kan många med Fibromyalgi ofta behöva göra fler saker för att stärka sin läkning. Vi kan rekommendera att man prövar att ändra sin kost samt tar vissa kosttillskott. Även lättare form av träning samt taktil massage sägs kunna lindra besvär hos dem som har Fibromyalgi.

Boka behandling nu!

BOKA DIREKT!

 

Läs även: ”Alla med fibromyalgi – pröva detta”

BOKA DIREKT!Ring för info & bokning!

010 330 00 88

Atlaskotan firar 10 årsjubileum

DELBETALNING

Vill du dela upp din betalning?

Läs mer

Kort om oss

Atlaskotan är ett koncept för behandling baserad på den innovativa Atlantomed-metoden med samlade erfarenheter från över 200.000 behandlade klienter i Europa.

Sedan starten i april 2008 har våra mottagningar behandlat ca 20.000 personer i Sverige.  

Vi samarbetar med