Har du käkproblem?

Käkproblem TMD TMJKäkproblem (även kallat Temporomandibulära dysfunktioner, TMD) kan handla om spänningar eller värk i käkarna och ansiktet. Det kan också röra sig om käkar som knäpper eller knakar. Vissa har även svårigheter att gapa. Spänningar i käkarna kan för vissa även leda till tinnitus eller huvudvärk.

Kan störningar i nacken vara en bakomliggande orsak?

Vår behandling med ATLANTOtec® metoden har som mål att åtgärda dysfunktioner i översta nackleden samt att minska muskelsammandragningarna i axlarna, nacke, hals och käkar.

Många av våra kunder har upplevt att deras käkproblem minskat eller försvunnit helt efter behandlingen.

Boka behandling nu!

Boka behandling

 


Hur kan behandlingen minska käkproblem?

Vid kunduppföljningar har många kunder som haft käkproblem innan behandlingen uppgivit att besvären minskat eller försvunnit helt efter en behandling med ATLANTOtec® metoden.

Vad kan förklaringen till den upplevda förbättringen vara?

Det är relativt vanligt att käkproblem anses bero på att man pressar eller gnisslar tänder. Ofta rekommenderas då bettskena. I andra fall kan det vara så att orsaken anses vara bettavvikelser vilket kan leda till en relativt komplicerad reglering av bettet/tänderna. Knäppningar kan i vissa fall bero på artros i käkleden.

Dysfunktion översta i nacken Men käkproblem kan även vara relaterade till dysfunktioner i halsryggen. Det finns exempelvis en reflektorisk koppling mellan musklerna i nackrosetten och käkens muskulatur. En funktionsstörning i översta nackleden verkar kunna påverka huvudets och käkarnas position samt även bettet. Även dålig kroppshållning och framskjutet huvud kan påverka käkproblem.

Störningar i översta nackleden kan i vissa fall skapa käkledsproblem som yttrar sig mer på ena sidan. Om atlas är låst roterad i förhållande till skallbasen så vrider det huvudet snett (se bild). Detta verkar i vissa fall kunna orsaka en kompression på den sida som huvudet vrids åt. Klickande och knakande käke kan bero på att den lilla disk som finns i käkleden hakar upp sig när du gapar eller stänger munnen på grund av spänningar i käkens eller nackens muskler. Vi har även sett ett antal fall där personer haft ensidig tinnitus samtidigt som vi bedömt att de har atlas roterad.

Man bör undvika att sova på magen för det belastar både käkleden samt översta nackleden och kan i värsta fall orsaka skapa störningar i dessa leder.

Käkled TMJDet är bra att åtgärda besvär i käkarna innan disken blir deformerad. Övningar för käkarna, manuell behandlingar eller förbättring av hållningen kan i många fall åtgärda problemen.

Vi har dock sett åtskilliga exempel där en Atlasbehandling med ATLANTOtec-metoden har gjort avgörande skillnad vid både käkproblem, tinnitus och dålig hållning. Vid svåra fall av bettavvikelser räcker det dock inte med en Atlasbehandling för att lösa problemen utan man kan även behöva träffa en bettspecialist för hjälp att korrigera bettet.

 

Läs även:

 

BOKA DIREKT!Ring för info & bokning!

010 330 00 88

Atlaskotan firar 10 årsjubileum

DELBETALNING

Vill du dela upp din betalning?

Läs mer

Kort om oss

Atlaskotan är ett koncept för behandling baserad på den innovativa Atlantomed-metoden med samlade erfarenheter från över 200.000 behandlade klienter i Europa.

Sedan starten i april 2008 har våra mottagningar behandlat ca 20.000 personer i Sverige.  

Vi samarbetar med