När man får ont i nacken, ryggen eller andra ställen i kroppen så måste man lyfta blicken lite från det precisa område som gör ont och fundera på om det finns någon bakomliggande orsak till besvären. Annars behandlar man bara symptomen och får kanske endast tillfällig lindring.

Hos Atlaskotan fokuserar vi i första hand på att behandla somatiska dysfunktioner.

Med somatisk dysfunktion menas nedsatt eller förändrad funktion i sammanhängande delar av det somatiska systemet. Detta omfattar ben, leder och myofasciella strukturer samt därtill relaterade vaskulära, lymfatiska och neurala strukturer (Hospital Adaption of the International Classification of Desease, 2nd ed., 1973).

Somatisk dysfunktion är inte en sjukdom (patologi) utan kan beskrivas som tillstånd där kroppen inte fungerar optimalt trots frånvaron av sjukdom. Exempel på det kan vara en rörelseinskränkning i en led eller en spänd muskel. Tillstånd räknas alltså inte som sjukdom men kan trots allt leda till värk samt ibland även andra kroppsliga symptom.

Ett rörelsesegment i ryggraden består av två kotor med mellanliggande disk, ledkapslar, muskler och nerver. Karaktäristiskt för denna typ av tillstånd är att röntgen eller labbprover inte visar något som kan förklara smärtan. Smärtan uppstår oftast i vissa rörelser eller kroppsliga positioner samtidigt som värken minskar eller försvinner vid andra rörelser eller avlastande positioner.

Många behandlare använder en biomekanisk modell där rörelseapparaten uppfattas som bestående av ett skelett bestående av ben som fogas samman av leder som i sin tur stabiliseras av stödjevävnad, som ligament och fascia. Musklerna kan röra benen i en eller flera leder. När en dysfunktion uppstår i ett sådant rörligt skelett bedömer behandlaren om det förekommer balans i ledsegment med ben och kotor samt dess mjukdelarEn behandling eftersträvar att återskapa maximal symmetrisk ledfunktion samt balans i muskler och ligament. Även om denna biomekaniska modell inte kan förklara alla omständigheter kring uppkomsten och behandlingen av somatisk dysfunktion så är den ändå användbar som referens vid smärtor i rörelseapparaten och ryggen.

På senare tid har det framkommit flera neuromuskulära förklaringsmodeller för att förklara smärtor kopplade till somatisk dysfunktion. Segmentella dysfunktioner kan enligt en proprioceptiv modell orsaka nedsatt rörlighet på grund av hypertona och kontraherande segmentiella muskler som begränsar eller utesluter full rörlighet. Här spelar polyartikulära muskler (små korta ledstabiliserande muskler nära ryggkotorna) en stor roll.

Manuella behandlare som exempelvis kiropraktorer har i generationer behandlat dysfunktioner med manipulationstekniker där man knäcker och vrider. Detta har varit den helt dominerande terapiformen. Numera finns skonsammare metoder som lägger större vikt vid mjukdelskomponenten i den somatiska dysfunktionen. 

Vår Atlasbehandling har som huvudsyfte att åtgärda dysfunktioner i översta nackleden där skallen vilar mot översta nackkotan, atlaskotan. Vi utför inga hastiga ryck eller vridningar utan använder oss istället av värme samt djupverkande vibrationer som appliceras med speciella vibrationsstavar. Primärt behandlar vi muskler, bindväv och ligament överst i nacken. Som komplement utför vi även behandling längs ryggradens korta segmentella muskler samt muskler och ligament i korsryggen/sacrum/höft. Behandlingen eftersträvar att minimera spänningar i muskler och ligament, att maximera rörligheten i nacken samt att minska eventuella snedbelastningar i kroppen.

OBS! Det är viktigt att förstå att man med manuella tekniker endast behandlar dysfunktioner och endast därigenom påverkar eventuell smärta eller besvär. Om klientens besvär kvarstår trots att behandlaren bedömt att dysfunktionen är åtgärdad så bör besvären behandlas på annat sätt. 

BOKA DIREKT!Ring för info & bokning!

010 330 00 88

Atlaskotan firar 10 årsjubileum

DELBETALNING

Vill du dela upp din betalning?

Läs mer

Kort om oss

Atlaskotan är ett koncept för behandling baserad på den innovativa ATLANTOtec® metoden med samlade erfarenheter från över 200.000 behandlade klienter i Europa.

Sedan starten i april 2008 har våra mottagningar behandlat ca 20.000 personer i Sverige.  

Vi samarbetar med